Medienätverk

Carrera Solutions distribuerar digitala kampanjer genom vårt nätverk av prenumeranter som lämnat medgivande. Leverans till konsumenterna sker i samarbete med stora ESP:er.

Bara det bästa är gott nog

Genom effektiva och kreativa medielösningar kopplar vi samman varumärken med konsumenter runt om i hela världen och hjälper våra kunders varumärken att växa.


  • Konstant höga volymer av kvalificerade leads.

  • Över 5 miljoner registrerade användare i de nordiska länderna.

  • Uppfyller lokala och internationella standarder med maximal tillförlitlighet.

  • Över 50 miljoner registrerade användare i Europa.

  • Bevisad framgång, både regionalt och globalt.

  • Över 80 miljoner registrerade användare i Nordamerika.

Användare i Norden
Användare i Europa
Användare i Förenta staterna
Användare i Asien
Användare övriga världen